پترو پژوهش اهورا؛ تولید کننده ی بین المللی تجهیزات صنعتی و آزمایشگاهی

پترو پژوهش اهورا شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع مختلف تجهیزات آزمایشگاهی به منظور استفاده در صنایع نفت و گاز و ارائه خدمات اندازه‌گیری‌ خواص سنگ و سیال مخزن و آنالیز داده‌های مرتبط است. این شرکت با بهره گیری از مهندسین مجرب قادر به ارائه راه‌حل‌های عملی از لحاظ اقتصادی برای روش‌های ریکاوری EOR / IOR، بهینه‌سازی عملکرد مخزن و بهبود تولید نفت و گاز از مخازن را می باشد.

محصولات

شرکت پترو پژوهش اهورا تولید کننده انواع تجهیزات صنعتی و آموزشی در حوزه نفت و گاز می باشد. این محصولات شامل دستگاه های تهیه مغزه، آنالیز معمولی مغزه، آنالیز ویژه مغزه، آنالیز سیالات مخزن و بررسی ازدیاد برداشت می باشند. طراحی، مهندسی و ساخت تمامی این محصولات در داخل شرکت انجام می گردد. تمامی این محصولات با ...

ادامه

خدمات

تجهیزات این شرکت امکان ارائه گستره وسیعی از خدمات را فراهم می سازد. از جمله خدمات این شرکت می توان به کلیه تست های آنالیز معمول و ویژه نمونه های مغزه، تهیه و مطالعه مقاطع نازک، تست سیال مخزن و بررسی روش های ازدیاد برداشت اشاره کرد. علاوه بر خدمات آزمایشگاهی این شرکت با بهره گیری از مهندسین مجرب بسته های ...

ادامه

پروژه ها

شرکت پترو پژوهش اهورا مفتخر گشته تا با تعداد زیادی از موسسات و دانشگاه های برتر کشور همکاری نماید. صادرات به کشورهای عمان و امارات متحده عربی از جمله فعالیت های موفق این شرکت در عرصه های بین المللی بوده است. برای آگاهی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه

معرفی شرکت

شرکت پترو پژوهش اهورا در سال 1391 بــا توافــق اعضــای خــود و بــا توجــه بــه تاکیــد رهبــر معظــم انقـلاب مبنـی بـر تشـکیل شـرکت هـای دانـش بنیـان و ایجــاد هــم افزایــی علمــی و عملــی اعضــای گــروه بـا هـدف طراحـی و سـاخت محصـولات دانـش بنیـان بویــژه محصولاتــی کــه کشــور در خریــد آن ها دچـار مشـکالت ناشـی از تحریـم گردیـده اسـت شــروع بــه فعالیــت نمــود. این شرکت سعی بر آن دارد تا به کمک نیروی جوان و مستعد کشور در راستای پیشرفت صنعت نفت و گاز کشور عزیزمان گام بردارد.

فعالیت های این شرکت به طور عمده به دو دسته تولید تجهیزات آزمایشگاهی و ارائه خدمات در حوزه علوم زمین شناسی و مهندسی نفت و گاز تقسیم می گردد. در ادامه به برخی از مجوز ها و جوایزی که این شرکت موفق به اخذ آن ها گردیده اشاره می گردد.

> کســب عنــوان مقــام اول و تندیــس زریــن جشــنواره شــیخ بهایــی در بخــش شــرکت هــای نوپــا
> انتخــاب شــدن بعنــوان تعاونــی برتــر دانــش بنیــان در مــرداد ۱۳۹۴ از ســوی وزارت تعــاون و تقدیــر در جلســه هیــات دولــت و هیــات وزیــران
> دریافــت گواهــی دانــش بنیــان ازمعاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری
> شرکت در نمایشگاه بین المللی ادیپک در سال ۲۰۱۶
> شــرکت در نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران در ســال های ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ ، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ 
> صــادرات محصولات دانــش بنیــان مــورد تاییــد معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
> کســب مجــوز فــرا اســتانی شــدن از ســوی وزارت تعــاون و تغییــر حــوزه فعالیــت بــه کل کشــور
> کسـب مقـام سـوم جـوان خوارزمـی در سـال ۱۳۹۰
 

محصولات ما

شرکت پترو پژوهش اهورا تولید کننده انواع تجهیزات صنعتی و آموزشی در حوزه نفت و گاز می باشد. این محصولات شامل دستگاه های تهیه مغزه، آنالیز معمولی مغزه، آنالیز ویژه مغزه، آنالیز سیالات مخزن و بررسی ازدیاد برداشت می باشند. طراحی، مهندسی و ساخت تمامی این محصولات در داخل شرکت انجام می گردد. تمامی این محصولات با استاندارد های بالا تولید می شوند و با نمونه های خارجی رقابت می کنند. محصولات این شرکت به طور کلی به چهار دسته محصولات صنعتی، محصولات آموزشی، محصولات زمین شناسی و محصولات آماده سازی مغزه تقسیم می شوند.

محصولات آموزشی

محصولات ساده و ارزان قیمت مناسب برای دانشگاه ها با هدف آشنایی با پارامترهای اصلی و پایه مهندسی نفت و روش محاسبه آن ها.

محصولات صنعتی

طراحی و ساخت انواع مختلف تجهیزات RCAL، SCAL‌ و PVT متناسب با نیاز مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها به منظور استفاده در پروژه های صنعتی

محصولات زمین شناسی

با توجه به اهمیت زیاد علم زمین شناسی در صنایع نفت و گاز شرکت پترو پژوهش اهورا سعی نموده تا با تولید دستگاه های با کیفیت برخی از نیاز های صنعت نفت در حوزه زمین شناسی را بر طرف نماید.

محصولات آماده سازی مغزه

پیش نیاز آنالیزهای معمول و ویژه تهیه نمونه های مغزه با سطوح صاف و شکل منظم استوانه ای است که مستلزم به کارگیری دستگاه های آماده سازی مغزه می باشد.

کار های ما

شرکت دانش بنیان پترو پژوهش اهورا همکاری با بسیاری از دانشگاه ها و موسسات معتبر داخل کشور را تجربه کرده و علاوه بر این از صادرات محصولات خود به دانشگاه های خارج از کشور غافل نبوده است. حضور این شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی موجب گردیده تا محصولات با کیفیت این شرکت مورد توجه بسیاری از بازدید کننده های داخلی و خارجی قرار بگیرد. صادرات محصولات دانش بنیان به کشورهای عمان و امارات متحده عربی از جمله فعالیت های این شرکت در عرصه بین المللی بوده است.