آدرس

تهران، خیابان آزادی

شماره تلفن

021-66035408

ایمیل

info@petroahoura.com

کد پستی

1458886879

شماره فکس

02166035408

اینستاگرام

petroahoura1400@

خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاه های نفت، گاز و پتروشیمی بسیار تخصصی و گسترده  است. شرکت ما تولید کننده و  تامین کننده برخی تجهیزات آزمایشگاه های صنایع نفتی بالا دستی  می‌باشد. برخی ازخدمات شرکت ما عبارتند از:

  • خدمات آنالیز معمولی مغزه؛
  • خدمات آنالیز ویژه مغزه؛
  • خدمات آزمایشگاه ازدیاد برداشت از مغزن؛
  • خدمات آزمایشگاه اسیدکاری مغزه.