میکروسکوپ پلاریزان

این میکروسکوپ نور پلاریزه برای اهداف و مطالعات مینرالوگرافی و زمین‌شناسی طراحی شده است. صفحه دوار ۳۶۰ درجه مخصوص مینرالوژی و تشخیص زاویه خاموشی کانی‌هاست. سیستم نور پلاریزه طراحی و تنظیم شده توسط پترو پژوهش اهورا بيرفرنژانس دقیق کانی‌های مورد مطالعه را مشخص می‌کند. چندین عدسی شیئی با بزرگنمایی ۴ تا ۱۰۰ برابر وجود دارند که مطالعه در مقیاس‌های مختلف را ممکن کرده‌اند. در زمان ساخت، سیستم نور و صفحه دوار با یکدیگر تنظیم می‌شوند و میکروسکوپ همواره در محور وسط قرار می‌گیرد. سایز فشرده و وزن کم از مزایای این میکروسکوپ است.