اندازه گیری تخلخل

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سنگ مخزن میزان تخلخل آن است که ظرفیت مخزن در ذخیره‌سازی سیال را نشان می‌دهد. از این رو محاسبه دقیق میزان تخلخل اهمیت بسیار زیادی در تخمین میزان سیالات درون مخزن دارد. دستگاه تخلخل‌سنج به وسیله انبساط گاز هلیوم، قابلیت محاسبه مستقیم حجم دانه‌بندی در نمونه‌های شسته شده و خشک را فراهم می‌کند. با در نظر گرفتن حجم کل نمونه می‌توان تخلخل را محاسبه نمود. اساس کار دستگاه مبتنی بر قانون گازهای ایده‌آل بویل است. دستگاه تخلخل‌سنج آموزشی ساخت شرکت دانش‌بنیان پترو پژوهش اهورا، محاسبه تخلخل نمونه‌ها را با دقت بالا ممکن ساخته است.

از نقطه نظر مهندسان نفت، مهمترین خواص سنگ مخزن تخلخل و تراوایی است. تخلخل میزان قابلیت ذخیره‌سازی مخزن است. این خاصیت به صورت نسبت حجم فضای خالی به حجم کل سنگ تعریف می‌شود.

در این دستگاه تخلخل سنگ بر مبنای محاسبه حجم کل و حجم دانه‌بندی به دست می‌آید. حجم کل با اندازه‌گیری ابعاد نمونه مغزه‌ای که با شکل منظم تهیه شده است، محاسبه می‌گردد. حجم دانه‌بندی نیز از آزمایش تخلخل محاسبه می‌گردد.

 

شکل زیر محیط کاربری نرم افزار آموزشی تخلخل سنج را نشان می دهد.

 

Capture5