شرکت پترو پژوهش اهورا مفتخر گشته تا با تعداد زیادی از موسسات و دانشگاه های کشور همکاری نماید. صادرات به کشورهای عمان و امارات متحده عربی از جمله فعالیت های موفق این شرکت در عرصه های بین المللی بوده است که خود گواه بر کیفیت بالای محصولات این شرکت و توان آن برای رقابت با نمونه های خارجی است.

دانشگاه سلطان قابوس عمان  
دانشگاه ابوظبی امارات 
شرکت جنسیس عمان
انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران
دانشگاه صنعت نفت اهواز
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشگاه نفت اهواز
جهاد دانشگاهی تربیت مدرس
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه سمنان 
دانشگاه زنجان 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
مرکز آموزش عالی بم
شرکت برزین انرژی
شرکت آرین زمین