محصولات صنعتی

شرکت دانش بنیان پترو پژوهش اهورا به طراحی، ساخت و نصب انواع مختلف تجهیزات RCAL، SCAL‌ و PVT برای صنعت نفت و گاز و مراکز تحقیقاتی می‌پردازد. امکان طراحی سیستم‌ها و تجهیزات بر اساس نیاز خاص شما به منظور دستیابی به داده‌های دقیق برای مطالعات وجود دارد. همچنین امکان دوره‌های کوتاه آموزشی مختلف برای به کارگیری بهتر تجهیزات فراهم است.

دستگاه  BIPERM


DSC03484

دستگاه BIPERM امکان اندازه گیری تراوایی گاز در دو حالت پایا و ناپایا را فراهم می سازد. از روش پایا برای محاسبه تراوایی سنگ های نفوذ پذیر و از روش ناپایا به منظور محاسبه تراوایی سنگ های کم تراوا استفاده می شود. لذا به کمک این دستگاه کاربر قادر خواهد بود بازه وسیعی از تراوایی را محاسبه نماید. این دستگاه علاوه بر اندازه گیری تراوایی برای کاربر این امکان را فراهم می کند تا تخلخل نمونه مغزه را تحت فشار محصور کننده محاسبه نماید.

مشخصات:

محدوده تخلخل: تا ۶۰ درصد

محدوده تراوایی ناپایا: ۰٫۰۰۱ میلی دارسی تا ۱ دارسی

محدوده تراوایی پایا: ۰٫۱ میلی دارسی تا ۱۰ دارسی

جنس آلیاژ در معرض آزمایش: استیل زنگ نزن ۳۱۶

فشار محصور کننده: تا ۶۰۰۰ پام

طول مغزه: تا  ۳ اینچ

قطر مغزه: ۱ و ۱٫۵ اینچ

فشار جریانی: تا ۱۶ بار

ترانسمیتر فشار: ۳ عدد

دقت فشار: ۱ عدد ترانسمیتر فشار با دقت ۰٫۰۸ درصد کل بازه اندازه گیری

دقت فشار: ۲ عدد ترانسمیتر فشار با دقت ۰٫۰۵ در صد کل بازه اندازه گیری

دبی سنج جرمی: ۲ عدد با بازه های اندازه گیری مختلف

to-continue

دستگاه U.S.S Perm


USS-1

دستگاه U.S.S Perm برای محاسبه تراوایی و تخلخل نمونه های مغزه تحت فشار محصور کننده مخزن است. اندازه گیری تراوایی ناپایای گاز بر اساس روش افت فشار صورت می پذیرد؛ در حالی که حجم فضای خالی توسط قانون بویل محاسبه می شود. گردآوری داده ها و محاسبات توسط سیستم استخراج اطلاعات انجام می گردد.

 

مشخصات:

بازه اندازه گیری تراوایی: ۰٫۰۰۱ میلی دارسی تا ۱ دارسی

قطر مغزه: ۱٫۵ اینچ

طول مغزه: تا ۳ اینچ

بازه اندازه گیری تخلخل: تا ۶۰ درصد

فشار جریانی: تا ۲۵۰ پام

فشار محصور کننده: تا ۶۰۰۰ پام

دما: محیط

دقت سنسور فشار: ۰٫۰۸% کل بازه

 

to-continue

دستگاه اندازه گیری تخلخل با هلیوم


Porosimeter1

تخلخل یکی از مهم ترین ویژگی های سنگ مخزن است که بیانگر ظرفیت ذخیره مخزن می باشد؛ لذا، محاسبه دقیق تخلخل یک فرایند حیاتی است.دستگاه اندازه گیری تخلخل به کمک انبساط هلیوم محاسبه مستقیم حجم دانه بندی نمونه های تمیز و خشک شده را ممکن می سازد. با اطلاع از حجم دانه بندی و با بکارگیری حجم کل نمونه، تخلخل قابل محاسبه است. دستگاه اندازه گیری تخلخل بر اساس قانون بویل تخلخل را با دقت بالا اندازه گیری می کند.

 

مشخصات:

بازه اندازه‌گیری تخلخل: ۰ تا ۶۰ درصد

قطر نمونه مغزه: ۱ و ۱٫۵ اینچ

طول نمونه مغزه: تا ۳ اینچ

دما: محیط

فشار گاز: تا ۱۵۰ پام

دقت مبدل فشار: ۰٫۱ درصد در کل بازه اندازه‌گیری

گاز: هلیوم/ نیتروژن

to-continue

دستگاه اندازه گیری تراوایی پایا


ssperm

این دستگاه امکان اندازه گیری تراوایی گاز را در حالت پایا فراهم می سازد. دبی گاز عبوری از نمونه مغزه توسط شیر کنترل دبی تنظیم می گردد و اختلاف فشار دو سر نمونه به وسیله ترانسمیتر تعبیه شده در دستگاه اندازه گیری می شود. اساس کار دستگاه محاسبه تراوایی جریان آرام گاز به کمک قانون دارسی می باشد.

 

مشخصات:

محدوده تراوایی پایا: ۰٫۰۱ میلی دارسی تا ۱۰ دارسی

جنس آلیاژ در معرض آزمایش: استیل زنگ نزن ۳۱۶

فشار محصور کننده: تا ۱۶ بار

طول مغزه: تا  ۳ اینچ

قطر مغزه: ۱ و ۱٫۵ اینچ

فشار جریانی: تا ۱۰۰ پام

دقت ترانسمیتر فشار: ۰٫۰۸ درصد کل بازه اندازه گیری

دقت ترانسمیتر فشار تفاضلی: ۰٫۰۷۵درصد کل بازه اندازه گیری

دبی سنج جرمی: ۲ عدد با بازه های اندازه گیری مختلف

to-continue

دستگاه سیلاب زنی مغزه (تیپ ۱)


24

دستگاه سیلاب زنی مغزه جریان سیال (مایع یا گاز) درون نمونه مغزه را در شرایط کنترل شده بر قرار می کند و پارامترهای جریان این سیستم به منظور استفاده در موارد زیر اندازه گیری می شود:

ازدیاد برداشت نفت و تحقیق

سیلاب زنی

اندازه گیری تراوایی نسبی (حالت ناپایا)

توسعه جریان در مخازن چند لایه

تست های آسیب به سازند

 

مشخصات (تیپ ۱):

فشار: تا ۴۰۰ بار

دبی جریان: ۰٫۰۰۱ تا ۱۰ سی سی بر دقیقه

پمپ تزریق ( پمپ تکی): تا ۴۰۰ بار

فشار پشتی: تا ۴۰۰ بار

بازه ترانسمیتر فشار: تا ۴۰۰ بار

دقت ترانسمیتر فشار: ۰٫۱ درصد کل بازه

بازه ترانسمیتر فشار تفاضلی: تا ۴۰۰ بار

دقت ترانسمیتر فشار تفاضلی: ۰٫۰۷۵ درصد کل بازه

محفظه انتقال: ۳ عدد تا ۴۰۰ بار

نگهدارنده مغزه: تا ۴۰۰ بار

دما: تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد

سیستم استخراج اطلاعات: بر اساس کامپیوتر

شیرها و اتصالات فشار بالا: تا ۷۰۰ بار و ۱۵۰ درجه سانتی گراد

to-continue

دستگاه سیلاب زنی مغزه (تیپ ۲)


gg

دستگاه سیلاب زنی مغزه جریان سیال (مایع یا گاز) درون نمونه مغزه را در شرایط کنترل شده بر قرار می کند و پارامترهای جریان این سیستم به منظور استفاده در موارد زیر اندازه گیری می شود:

ازدیاد برداشت نفت و تحقیق

سیلاب زنی

اندازه گیری تراوایی نسبی (حالت ناپایا)

توسعه جریان در مخازن چند لایه

تست های آسیب به سازند

 

مشخصات (تیپ ۲):

فشار: تا ۷۰۰ بار

دبی جریان: ۰٫۰۰۱ تا ۱۰ سی سی بر دقیقه

پمپ تزریق ( پمپ دوتایی): تا ۷۰۰ بار

فشار پشتی: تا ۷۰۰ بار

بازه ترانسمیتر فشار: تا ۷۰۰ بار

دقت ترانسمیتر فشار: ۰٫۱ درصد کل بازه

بازه ترانسمیتر فشار تفاضلی: تا ۷۰۰ بار

دقت ترانسمیتر فشار تفاضلی: ۰٫۰۷۵ درصد کل بازه

محفظه انتقال: ۳ عدد تا ۷۰۰ بار

نگهدارنده مغزه: تا ۷۰۰ بار

دما: تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد

سیستم استخراج اطلاعات: بر اساس کامپیوتر

شیرها و اتصالات فشار بالا: تا ۷۰۰ بار و ۱۵۰ درجه سانتی گراد

to-continue

دستگاه فیلتر پرس


Filter-Press

دستگاه فیلتر پرس برای اندازه گیری خواص گل حفاری و سیمان از جمله میزان هرز روی در سازند و تاثیرات وارد بر دیواره چاه استفاده می گردد. این دستگاه برای فیلتراسیون در دما و فشار پایین طراحی شده است. فرایند این آزمایش شامل محاسبه میزان آب از دست رفته در دمای محیط و فشار ۱۰۰ psi پس از مدت ۳۰ دقیقه می باشد. برای محاسبه تاثیرات سیال بر دیواره چاه ضخامت کیک تشکیل شده بر روی کاغذ فیلتر اندازه گیری می شود. ضخامت کیک باید با دقت کمتر از ۱/۳۲ اینچ محاسبه شود.

 

مشخصات:

فشار اعمالی در حین آزمایش: ۱۰۰ psi

دما: دمای محیط

مساحت فیلتراسیون: ۴۵٫۸ سانتی متر مربع

ابعاد دستگاه (عرض×عمق×ارتفاع) سانتی متر: ۲۲٫۹ در ۲۲٫۹ در ۵۰ سانتی متر

وزن دستگاه: ۶٫۸ کیلوگرم

کاغذ فیلتر: کاغذ فیلتر ۹ سانتی متری فشار پایین

صافی فلزی: مش ۶۰

to-continue

دستگاه پیر سازی مغزه


Aging-1-crop

به کمک این دستگاه می توان ترشوندگی سنگ در شرایط مخزن را برای نمونه های مغزه فراهم آورد و آن را برای آنالیزهای ویژه مغزه آماده کرد. نمونه مغزه درون آب سازند و نفت به مدت مشخصی تحت شرایط دما و فشار مخزن قرار می گیرد. این دستگاه دارای نمونه های ۱ محفظه ای تا ۵ محفظه ای است که بنا بر درخواست طراحی می گردد.

 

مشخصات:

بیشترین فشار: ۴۰۰ بار

بیشترین دما: ۱۵۰ درجه سانتی گراد

قطر نمونه مغزه:  ۱ تا ۱٫۵ اینچ

جنس آلیاژ در معرض تماس با سیال: استیل زنگ نزن ۳۱۶

منبع تغذیه: ۲۲۰ ولت

to-continue

دستگاه سوکسوله


soxhlet

دستگاه تقطیر سوکسوله برای شستشو و استخراج نفت و آب نمک موجود در نمونه مغزه به کار می رود. این دستگاه در دو تیپ برای شستشو مغزه کامل و نمونه مغزه طراحی می گردد. مغزه درون دستگاه قرار داده می شود و بخار حلال حاصل از حرارت منتل موجب تبخیر سیال موجود در منافذ سنگ می گردد.

 

مشخصات:

قطر نمونه مغزه: تا ۴ اینچ

طول نمونه مغزه: بر اساس درخواست

حجم فلاسک جوش: تا ۵۰۰۰ سی سی

حجم محفظه جمع آوری: بنابر درخواست

دمای حرارت دهی: تا ۴۵۰ درجه سانتی گراد

دستگاه شامل سیستم خنک کننده می باشد.

to-continue

دستگاه دین-استارک


dean-stark

دستگاه تقطیر دین-استارک برای محاسبه میزان اشباع سیال نمونه مغزه استفاده می گردد. تقطیر به روش سوکسوله برای تقطیر نفت و آب نمک از نمونه مغزه به کمک حلال به کار گرفته می شود. نمونه های مغزه درون محفظه تقطیر قرار داده می شود، منتل حرارتی روشن می گردد تا سیال درون فلاسک را به جوش آورد. بخارات پاک شده تا قسمت بالایی دستگاه بالا می آید پس از میعان دوباره درون محفظه سوکسوله بر می گردد. آب میعان شده درون محفظه جمع آوری ذخیره می گردد. حلال به همراه محتویات نفتی مغزه دوباره درون فلاسک بر می گردد.

 

مشخصات:

قطر نمونه مغزه: تا ۴ اینچ

طول نمونه مغزه: بر اساس درخواست

ظرفیت عصاره گیر: تا ۵۰۰۰ سی سی

حجم فلاسک جوش: تا ۵۰۰۰ سی سی

حجم محفظه جمع آوری: بنابر درخواست

دمای حرارت دهی: تا ۴۵۰ درجه سانتی گراد

دستگاه شامل سیستم خنک کننده می باشد.

to-continue

دستگاه ترکیب کننده سیال


Recombination-Cell

 

اطلاع دقیق از ویژگی های سیال در شرایط مخزن دارای اهمیت بسزایی در طراحی تجهیزات تولید، خطوط انتقال، تخمین هزینه تولید، هزینه نگهداری و ارزش مخزن است لذا تهیه نمونه مناسب از سیال مخزن حائز اهمیت خواهد بود. بدین منظور دستگاه ترکیب کننده سیال علاوه بر اینکه دما و فشار نمونه نفت و گاز را به شرایط مخزن می برد با چرخاندن محفظه و به کمک هم زن، انحلال گاز را در نفت تسریع می بخشد.

 

مشخصات:

حجم محفظه: تا ۲۰۰۰ سی سی

بیشترین فشار: ۴۰۰ بار

دما: تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد

دقت سنسور فشار: ۰٫۲۵ درصد کل بازه

to-continue