محصولات آموزشی

برای درک بهتر دانش مهندسی نفت و آشنایی با پارامترهای پترو فیزیکی و زمین شناسی وجود سیستم های ساده و ارزان قیمت به منظور کاربردهای آموزشی در دانشگاه ها الزامی است. شرکت پترو اهورا سیستم‌هایی ساده و دقیقی را به منظور اندازه‌گیری پارامتر‌های اصلی و پایه مانند تخلخل و تراوایی برای استفاده در مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها فراهم کرده است.

دستگاه اندازه‌گیری تراوایی با گاز


Gas-perm-1

 

دستگاه اندازه‌گیری تراوایی با گاز سیستمی پایه برای آموزش دانشجویان است که تراوایی نمونه را به کمک گاز (هوا، نیتروژن یا هلیوم) بر اساس روش پایا اندازه‌گیری می‌کند. این ابزار برای تزریق گاز به داخل نمونه مورد آزمایش در فشارها و دبی‌های مختلف طراحی شده است. فشار تزریق در ورودی مغزه به وسیله مبدل فشار اندازه‌گیری می‌شود و دبی جریانی گاز به وسیله دبی‌سنج جرمی دقیقی اندازه‌گیری می‌شود.

 

مشخصات:

بازه اندازه گیری تراوایی: ۱ میلی دارسی تا ۱ دارسی

قطر مغزه: ۱.۵ اینچ

طول مغزه: ۱ تا ۳ اینچ

فشار جریانی: تا ۱۰۰ پام

جریان گاز: ۰ تا ۵۰۰ سی‌سی بر دقیقه

دما: محیط

دقت مبدل فشار: ۰.۱ درصد در کل مقیاس

دقت دبی سنج: ۱ درصد در کل مقیاس

to-continue

دستگاه اندازه‌گیری تخلخل


1-porosity

 

دستگاه اندازه‌گیری تخلخل با انبساط گاز هلیوم دستگاهی آموزشی برای اندازه‌گیری تخلخل نمونه به وسیله گاز و با استفاده از قانون بویل است. این ابزار به دانشجو امکان اندازه‌گیری حجم دانه‌های سنگ در پلاگ مغزه را می‌دهد. این اطلاعات با داده‌های حجم کل سنگ ترکیب شده و امکان محاسبه تخلخل نمونه را فراهم می‌کنند. قیمت پایین این دستگاه آن را برای مصارف آموزشی مناسب کرده است.

 

مشخصات:

قطر مغزه: ۱ و ۱.۵ اینچ

طول مغزه: تا ۳ اینچ

بازه اندازه گیری تخلخل: تا ۶۰ درصد

دقت سنسور فشار: ۰.۱ درصد در کل مقیاس

دما: محیط

فشار محفظه: تا ۱۲۰ پام

to-continue

دستگاه اندازه‌گیری تراوایی با مایع


Liquide-perm

دستگاه اندازه‌گیری تراوایی با مایع سیستمی دستی است که برای انتقال مفاهیم آموزشی و به منظور اندازه‌گیری تراوایی مطلق نمونه مغزه به وسیله مایع در دمای اتاق طراحی شده است. محاسبه تراوایی مایع بر اساس قانون دارسی صورت می‌گیرد. این سیستم مجهز به ترانسمیتر دقیق فشار، محفظه ذخیره سیال و نگهدارنده مغزه از جنس استیل زنگ نزن است. این دستگاه ارزان قیمت ابزاری مفید برای مقاصد آموزشی است.

 

مشخصات:

بازه اندازه گیری تراوایی: ۰.۱ تا ۵ دارسی

قطر مغزه: ‌۱.۵ اینچ

طول مغزه: ۱ تا ۳ اینچ

فشار جریانی: تا ۱۰۰ پام

فشار محصور کننده: تا ۶۰۰ پام

دما: محیط

دقت سنسور فشار: ۰.۱ درصد در کل مقیاس

to-continue

دستگاه سیلاب زنی مغزه


CORE-FLOOD-2

دستگاه سیلاب زنی مغزه جریان سیال (مایع یا گاز) درون نمونه مغزه را در شرایط کنترل شده بر قرار می کند و پارامترهای جریان این سیستم به منظور استفاده در موارد زیر اندازه گیری می شود:

ازدیاد برداشت نفت و تحقیق

سیلاب زنی

اندازه گیری تراوایی نسبی (حالت ناپایا)

توسعه جریان در مخازن چند لایه

تست های آسیب به سازند

 

مشخصات:

فشار: تا ۴۰۰ بار

پمپ تزریق: پمپ HPLC

فشار پشتی: تا ۴۰۰ بار

بازه ترانسمیتر فشار: ۲ عدد تا ۴۰۰ بار

دقت ترانسمیتر فشار: ۰٫۱ درصد کل بازه

محفظه انتقال: ۲ عدد تا ۴۰۰ بار

نگهدارنده مغزه: تا ۴۰۰ بار

دما: تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد

سیستم استخراج اطلاعات: بر اساس کامپیوتر

to-continue