شرکت پترو پژوهش اهورا با بکارگیری مهندسین نفت در راستای تکمیل خدمات خود در کنار خدمات آزمایشگاهی فرایند شبیه سازی و مدل سازی را نیز در پیش گرفته است. استفاده از شبیه ساز ها برای مطالعه مخازن، روش های ازدیاد برداشت و بهبود و انگیزش چاه ها از جمله فعالیت های این شرکت در زمینه خدمات مهندسی می باشد.

 

بهبود و انگیزش چاه

برای طراحی استراتژی موفق به منظور بهبود تولید از یک چاه روش های مختلفی در نظر گرفته می شود. تیم متخصص ما مطالعات جامع برای انواع عملیات های اسیدکاری، شکست هیدرولیکی، شکست اسیدی و سایر عملیات های از بین برنده آسیب سازند را به منظور افزایش بازده تولید از چاه ارائه می دهد. ما در کنار شما هستیم تا مناسب ترین تست ها را طراحی کنیم، مطالعات آزمایشگاهی را انجام دهیم، مطالعات مدل سازی جامعی را ارائه دهیم و بهترین راه حل برای هر نوع عملیات انگیزش را به شما پیشنهاد دهیم.

سیلاب زنی و خدمات ازدیاد برداشت

اجرای سیلاب زنی موفق و عملیات های ازدیاد برداشت در مقیاس آزمایشگاهی و میدانی، نیازمند مطالعات آزمایشگاهی و مدل سازی مختلفی می باشد. تیم ما خدمات مشاوره جامعی در زمینه طراحی و مطالعه سناریوهای مختلف در مقیاس آزمایشگاهی ارائه می دهد تا به بهترین روش ازدیاد برداشت و سیلاب زنی دست یابد. ما تست های مختلفی طراحی می کنیم تا عملکرد مواد شیمیایی از جمله سورفکتانت ها و پلیمر ها را تحلیل کنیم، بهترین سناریو تزریق آب/گاز را انتخاب کنیم و تاثیر روش های حرارتی بر روی CBR را مطالعه کنیم تا بتوانیم بازده تولید را بهبود دهیم.

مطالعات شبیه سازی

تیم تخصصی مدل سازی ما مطالعات شبیه سازی آزمایشگاهی/ میدانی را بر پایه داده های بدست آمده از کارهای آزمایشگاهی ارائه می دهد. ما مطالعات مدل سازی مختلفی برای طراحی بهترین استراتژی  در راستای فرایند های بازیابی نفت و گاز در مقیاس میدانی پیشنهاد می دهیم.

کاربردهای تکنولوژی نانو

به عنوان یک شرکت دانش بنیان، ما راه حل های جدید و نو آورانه برای حل مشکلات عملیاتی نفت و گاز را به کمک روش نوین از جمله بکار گیری مواد نانو پیشنهاد می دهیم. چندین ماده نانو برای تقلیل آسیب سازند، تغییر ترشوندگی و بهبود بازده تولید نفت طراحی و آزمایش شده است.