شرکت دانش بنیان پترو پژوهش اهورا توانسته است محصولات خود را به کشور های حوزه خلیج فارس صادر نماید. از جمله همکاری های برون مرزی این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد.

ساخت دستگاه برای شرکت جنسیس عمان

ساخت دستگاه و تجهیز آزمایشگاه برای دانشگاه ابوظبی امارات

ساخت دستگاه و تجهیز آزمایشگاه برای دانشگاه سلطان قابوس عمان

شرکت در نمایشگاه های برون مرزی از دیگر اقدامات شرکت پترو پژوهش اهورا در عرصه های بین المللی بوده است.