خدمات شرکت پترو پژوهش اهورا

خدمات آزمایشگاهی

شرکت تعاونی دانش‌بنیان پترو پژوهش اهورا با بهره‌مندی از تیمی مجرب از مهندسان و کارشناسان، کلیه خدمات آزمایشگاهی مربوط به بخش بالادستی در صنایع نفت و گاز را در دستور کار دارد. خدمات آزمایشگاهی انجام شده در شرکت پترو اهورا شامل مطالعات زمین‌شناسی روی نمونه‌سنگ‌ها، خدمات آماده‌سازی و نگهداری مغزه‌های سنگ مخزن، آنالیز مغزه در قالب تست‌های روتین مغزه (RCAL) و تست‌های ویژه مغزه (SCAL)، مطالعات خواص سیال مخزن (PVT)، مطالعات و آزمایش‌های ازدیاد برداشت (EOR) و آزمایش‌های حفاری است. در ادامه اشاره‌ای به مطالعات و تست‌های آزمایشگاهی مربوطه خواهیم داشت.


ادامه

خدمات مهندسی

شرکت پترو پژوهش اهورا با بکارگیری مهندسین نفت در راستای تکمیل خدمات خود در کنار خدمات آزمایشگاهی فرایند شبیه سازی و مدل سازی را نیز در پیش گرفته است. استفاده از شبیه ساز ها برای مطالعه مخازن، روش های ازدیاد برداشت و بهبود و انگیزش چاه ها از جمله فعالیت های این شرکت در زمینه خدمات مهندسی می باشد.


ادامه